HOT YOGA SCHEDULE from 2.9.-31.12.

MONDAY 7.00-8.00am 11.30-12.30am 5.30-7.00pm 7.30-8.30pm EN
TUESDAY 7.00-8.00am EN 9.00-10.00am 4.00-5.00pm 5.30-6.30pm 7.30-8.30pm
WEDNESDAY 7.00-8.00am EN 11.30-12.30am 4.00-5.00pm 5.30-6.30pm 7.30-8.30pm EN
THURSDAY 7.00-8.00am EN  9.00-10.00am 4.00-5.00pm 5.30-6.30pm 7.30-8.30pm
FRIDAY 7.00-8.00am 4.00-5.00pm 5.30-6.30pm 7.30-8.30pm EN
SATURDAY 9.00-10.00am 11.00-12.00am EN
SUNDAY 6.30-7.30pm

 

Yoga teachers

Betti Wednesday 7-8.00am Hot yoga flow

IMG_2139

Bea

Monday 7.30-8.30pm Hot Yoga

Thuesday 7-8am Hot Yoga

Saturday 11-12 Hot Yoga

Hana Wednesday 7-8am Vinyasa