YOGA BLUE ART, s.r.o.

Where to find us:

Náměstí Jiřího z Poděbrad 11
Praha 3
130 00

yogablueart.cz
Tel.: + 420 737 279 521
E-mail: info@yogablueart.cz

Seat of the company:

Karpatská 2
100 00  Praha 10

IČ: 04076141

Spis.značka. 242173 C, Městský soud v Praze

Contact us

  Vaše jméno *

  E-mail *

  Předmět

  Vaše zpráva

  Tímto uděluji souhlas Sabině Vojvodové, Yoga Blue Art, s.r.o. IČO 04076141, se sídlem Karpatská 1188/2, Praha 10, 100 00, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C242173. (dále jen jako „Poskytovatel“), zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to konkrétně jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem poskytnutí informací s využitím kontaktního formuláře.
  Souhlas se zpracováváním osobních údajů poskytuji na dobu 10 let od poskytnutí tohoto souhlasu. Jsem si vědom/vědoma toho, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu vzít kdykoliv zpět, a to doručením takového oznámení o zpětvzetí souhlasu Poskytovateli na kontaktní či e-mailovou adresu. Beru na vědomí, že po Poskytovateli mohu požadovat podání informací o tom, jaké mé osobní údaje zpracovává, a to včetně vysvětlení důvodů tohoto zpracování, mohu vyžadovat opravu, aktualizaci či výmaz zpracovávaných osobních údajů.
  Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil/ seznámila se Zásadami ochrany osobních údajů Poskytovatele.