LETNÍ ROZVRH od 15.7.-21.7.

Nedělní lekce od 30.6. začíná v 19.30h !!!

Lekce od 16 hodin během prázdnin ODPADAJÍ !!!

Sledujte

https://www.instagram.com/yogablueart/

15.7.-21.7. ROZVRH