JÓGA JAKO POMOCNÍK PSYCHOTERAPEUTA

Jak na propojení psychologie s jógou nahlíží PhDr. Radek Pěkný, klinický psycholog z vpcentra.

Ve své psychoterapeutické praxi se setkávám s lidmi, kteří obvykle něco hledají. Někdy hledají cestu k sobě samému, ke spokojenému životu anebo hledají cestu v těžkém životním období. V sezeních společně nehledáme pouze řešení konkrétních situací, ale rovněž mluvíme o životě daného člověka a všech možných souvislostech. Hledáme to, co daného člověka oslabuje, ale také pátráme po tom, co ho může posílit. Před několika lety jsem spontánně doporučil cvičení jógy několika svým klientkám, které se nacházely ve velmi obtížných situacích. Žádná z nich do té doby jógu nikdy nezkusila. Již po pár týdnech jsem zaznamenal určitou změnu v prožívání a přístupu klientek k jejich těžkostem. Jóga sice jejich situaci nevyřešila, ale jsem přesvědčen, že jóga byla jedním z významných prvků, které postupem času přispěly ke stabilizaci jejich psychického stavu. Od té doby doporučuji zejména svým klientkám (i některým klientům) cvičení jógy celkem pravidelně. Jsem přesvědčen, že jóga pomáhá tím, že člověku dovoluje zastavit se v hektickém světě plném stresu a tlaku na výkon. Jóga rovněž lidem umožňuje větší uvědomění si vlastního těla, což může být jednou z cest vedoucích k uvědomění si svých emocí. Přestože cvičení jógy nedokáže zcela nahradit psychoterapeutický proces, moje klinická zkušenost (a v současnosti i četné vědecké studie) ukazují, že jóga může být významným stabilizačním prvkem v psychice lidí nacházejících se v těžkém životním období nebo bojujících s dlouhodobou stresovou zátěží, depresí, úzkostí či poruchami spánku. Tím vším může jóga přispívat k lepší kvalitě života.

www.vpcentrum.cz